Процедури

Процедура № 4978 на ДЛС Мазалат

Процедура № 4978 на ДЛС Мазалат от 18.01.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.01.2021
Втора дата
Начална цена 647,680.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2106 на 18.01.2021 год. - ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2106
Дървесен вид бб, см, дгл, ела, чб, трп, врб, брз, бк, здб, гбр, яв, ак, бл
Едра 1710 куб.м.
Средна 2354 куб.м.
Дребна 501 куб.м.
Технологична 6796 куб.м.
За огрев 1790 куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Всичко 13217 куб.м.