Процедури

Процедура № 5082 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 19.02.2021
Втора дата
Начална цена 9,765.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2114 на 19.02.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2114
Дървесен вид бк, гбр, яв, трп, брз
Едра 11 куб.м.
Средна 64 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 19 куб.м.
За огрев 115 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 233 куб.м.