Процедури

Процедура № 5083 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 19.02.2021
Втора дата
Начална цена 9,841.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2114-1 на 19.02.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2114-1
Дървесен вид бк, гбр, яв, трп, брз
Едра 11 куб.м.
Средна 64 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 19 куб.м.
За огрев 15 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 133 куб.м.