Процедури

Процедура № 5201 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.03.2021
Втора дата
Начална цена 12,767.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2118 на 29.03.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2118
Дървесен вид здб, бл, гбр, цр
Едра 11 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 121 куб.м.
За огрев 316 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 489 куб.м.