Процедури

Процедура № 5273 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 19.04.2021
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита и почвени торове за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.