Процедура № 5859 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 16.12.2021 210,140.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2213-1, 2214-1, 2215-1, 2216-1 на 16.12.2021 год. ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2213-1, 2214-1, 2215-1, 2216-1 здб, бк, лп, гбр 118 куб.м. 117 куб.м. 2 куб.м. 605 куб.м. 1451 куб.м. 26 куб.м. 2319 куб.м.