Процедури

Процедура № 5859 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 16.12.2021
Втора дата
Начална цена 210,140.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2213-1, 2214-1, 2215-1, 2216-1 на 16.12.2021 год. ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2213-1, 2214-1, 2215-1, 2216-1
Дървесен вид здб, бк, лп, гбр
Едра 118 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 605 куб.м.
За огрев 1451 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Всичко 2319 куб.м.