Процедура № 5860 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 16.12.2021 170,934.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2213, 2214, 2215, 2216 на 16.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2213, 2214, 2215, 2216 здб,бк,гбр,лп 118 куб.м. 117 куб.м. 2 куб.м. 1005 куб.м. 2351 куб.м. 26 куб.м. 3619 куб.м.