Процедури

Процедура № 5860 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 16.12.2021
Втора дата
Начална цена 170,934.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2213, 2214, 2215, 2216 на 16.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № 2213, 2214, 2215, 2216
Дървесен вид здб,бк,гбр,лп
Едра 118 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 1005 куб.м.
За огрев 2351 куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Всичко 3619 куб.м.