Процедури

Процедура № 681 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 08.02.2017
Втора дата
Начална цена 13,800.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на смазочни материали - двигателно и хидравлично масло, грес и автоконсумативи.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.