Процедури

Процедура № 706 на ДЛС Мазалат

Процедура № 706 на ДЛС Мазалат от 08.02.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 08.02.2017
Втора дата
Начална цена 110,546.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет „Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища, минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради през 2017 г., на територията на ТП „ДЛС Мазалат”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.