Процедури

Процедура № 725 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 09.02.2017
Втора дата
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява - чл.20 ал.3 от ЗОП.
Предмет Периодични доставки чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат".

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.