slide

Процедури | ДЛС Мазалат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6722 ДЛС Мазалат 18.07.2023 10.08.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 25,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6610 ДЛС Мазалат 20.03.2023 бк, здб, гбр, трп, бб, вгбр, мжд, чб, бл Открит конкурс №3 Дългосрочни договори 283,894.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5974 ДЛС Мазалат 28.02.2022 здб, бк, цр, гбр, бл; 2229-1, 2230-1, 2231-1; Процедури за продажба на дървесина 97,662.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5973 ДЛС Мазалат 28.02.2022 здб, бк, гбр, цр, блг,; 2228, 2229, 2230, 2231; Процедури за добив на дървесина 154,924.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5929 ДЛС Мазалат 08.02.2022 см, бк, бб, яв; 2223-1, 2224-1 Процедури за продажба на дървесина 122,905.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5907 ДЛС Мазалат 10.01.2022 см, бк,бб,яв 2224,2223 Процедури за добив на дървесина 67,513.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5906 ДЛС Мазалат 10.01.2022 бк, см, гбр, ела, бб 2222, 2225, 2226 Процедури за добив на дървесина 75,686.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5905 ДЛС Мазалат 10.01.2022 ела,см,бк 2227 Процедури за добив на дървесина 36,507.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5873 ДЛС Мазалат 21.12.2021 здб, бк, гбр; 2217-1 Процедури за продажба на дървесина 27,794.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5872 ДЛС Мазалат 21.12.2021 гбр, бк, здб; 2217 Процедури за добив на дървесина 20,807.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5865 ДЛС Мазалат 16.12.2021 см,бб,бк,трп,чб,здб,гбр, 2203, 2204, 2206, 2208 Процедури за добив на дървесина 71,691.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5861 ДЛС Мазалат 16.12.2021 см, бб, трп, бк, чб, здб, 2203-1, 2204-1, 2206-1, 2208-1 Процедури за продажба на дървесина 107,629.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5860 ДЛС Мазалат 16.12.2021 здб,бк,гбр,лп 2213, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 170,934.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5859 ДЛС Мазалат 16.12.2021 здб, бк, лп, гбр 2213-1, 2214-1, 2215-1, 2216-1 Процедури за продажба на дървесина 210,140.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5743 ДЛС Мазалат 02.12.2021 здб,гбр 2160 Процедури за добив на дървесина 7,907.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5739 ДЛС Мазалат 02.12.2021 здб,гбр 2160-1 Процедури за продажба на дървесина 7,596.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5697 ДЛС Мазалат 23.11.2021 здб, бк, гбр, трп 2157-1 Процедури за продажба на дървесина 11,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5691 ДЛС Мазалат 18.11.2021 см,бб,трп,лст,бк,гбр 2159-1 Процедури за продажба на дървесина 49,920.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5690 ДЛС Мазалат 18.11.2021 см, бб, трп, лст, бк, гбр 2159 Процедури за добив на дървесина 47,539.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5689 ДЛС Мазалат 15.11.2021 здб, гбр, бк, бб 2158-1 Процедури за продажба на дървесина 25,106.00 лв. без ДДС