Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5974 ДЛС Мазалат 28.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 92 куб.м. 2 куб.м. 212 куб.м. 663 куб.м. 18 куб.м. 1061 куб.м.
здб, бк, цр, гбр, бл;
2229-1, 2230-1, 2231-1; Процедури за продажба на дървесина 97,662.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2229-1, 2230-1, 2231-1 на 28.02.2022 год. ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5973 ДЛС Мазалат 28.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 95 куб.м. 2 куб.м. 817 куб.м. 1653 куб.м. 22 куб.м. 2689 куб.м.
здб, бк, гбр, цр, блг,;
2228, 2229, 2230, 2231; Процедури за добив на дървесина 154,924.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2228, 2229, 2230, 2231 на 28.02.2022 г. от ЛСФ 2022 година Виж пълна информация
5929 ДЛС Мазалат 08.02.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
593 куб.м. 226 куб.м. 25 куб.м. 34 куб.м. 50 куб.м. 11 куб.м. 939 куб.м.
см, бк, бб, яв;
2223-1, 2224-1 Процедури за продажба на дървесина 122,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата от временен склад от обекти № 2223-1 и № 2224-1 на 08.02.2022 г. от ЛСФ 2022 година. Виж пълна информация
5907 ДЛС Мазалат 10.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
593 куб.м. 421 куб.м. 48 куб.м. 154 куб.м. 208 куб.м. 15 куб.м. 1439 куб.м.
см, бк,бб,яв
2224,2223 Процедури за добив на дървесина 67,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на местни търговци, чл.115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата - Обекти №2223, №2224 на 10.01.2022 година от ЛСФ 2022 година. Виж пълна информация
5906 ДЛС Мазалат 10.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
890 куб.м. 316 куб.м. 58 куб.м. 158 куб.м. 193 куб.м. 33 куб.м. 1648 куб.м.
бк, см, гбр, ела, бб
2222, 2225, 2226 Процедури за добив на дървесина 75,686.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до Кастамону АД - обекти № 2222, 2225, 2226 на 10.01.2022 г. от ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5905 ДЛС Мазалат 10.01.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 178 куб.м. 22 куб.м. 143 куб.м. 263 куб.м. 9 куб.м. 786 куб.м.
ела,см,бк
2227 Процедури за добив на дървесина 36,507.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2227 на 10.01.2022 г. от ЛСФ 2022 година Виж пълна информация
5873 ДЛС Мазалат 21.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 177 куб.м. 35 куб.м. 37 куб.м. 44 куб.м. 3 куб.м. 311 куб.м.
здб, бк, гбр;
2217-1 Процедури за продажба на дървесина 27,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2217-1 на 21.12.2021 год. ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5872 ДЛС Мазалат 21.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 277 куб.м. 35 куб.м. 37 куб.м. 94 куб.м. 3 куб.м. 461 куб.м.
гбр, бк, здб;
2217 Процедури за добив на дървесина 20,807.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2217 на 21.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година Виж пълна информация
5865 ДЛС Мазалат 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
489 куб.м. 623 куб.м. 33 куб.м. 337 куб.м. 662 куб.м. 21 куб.м. 2165 куб.м.
см,бб,бк,трп,чб,здб,гбр,
2203, 2204, 2206, 2208 Процедури за добив на дървесина 71,691.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на местни търговци, чл.115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата - Обекти №2203, №2204, №2206, №2208 на 16.12.2021 година от ЛСФ 2022 година. Виж пълна информация
5861 ДЛС Мазалат 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
485 куб.м. 353 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 853 куб.м.
см, бб, трп, бк, чб, здб,
2203-1, 2204-1, 2206-1, 2208-1 Процедури за продажба на дървесина 107,629.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата от временен склад от обекти № 2203-1, № 2204-1, № 2206-1 и № 2208-1 на 16.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година. Виж пълна информация
5860 ДЛС Мазалат 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 117 куб.м. 2 куб.м. 1005 куб.м. 2351 куб.м. 26 куб.м. 3619 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2213, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 170,934.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2213, 2214, 2215, 2216 на 16.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година Виж пълна информация
5859 ДЛС Мазалат 16.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 117 куб.м. 2 куб.м. 605 куб.м. 1451 куб.м. 26 куб.м. 2319 куб.м.
здб, бк, лп, гбр
2213-1, 2214-1, 2215-1, 2216-1 Процедури за продажба на дървесина 210,140.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2213-1, 2214-1, 2215-1, 2216-1 на 16.12.2021 год. ЛСФ 2022 год. Виж пълна информация
5743 ДЛС Мазалат 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 51 куб.м. 123 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м.
здб,гбр
2160 Процедури за добив на дървесина 7,907.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2160 на 02.12.2021 г. от ЛСФ 2021 година Виж пълна информация
5739 ДЛС Мазалат 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 66 куб.м. 1 куб.м. 100 куб.м.
здб,гбр
2160-1 Процедури за продажба на дървесина 7,596.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2160-1 на 02.12.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5697 ДЛС Мазалат 23.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 1 куб.м. 73 куб.м. 68 куб.м. 5 куб.м. 150 куб.м.
здб, бк, гбр, трп
2157-1 Процедури за продажба на дървесина 11,300.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2157-1 на 23.11.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5691 ДЛС Мазалат 18.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 226 куб.м. 23 куб.м. 105 куб.м. 239 куб.м. 19 куб.м. 646 куб.м.
см,бб,трп,лст,бк,гбр
2159-1 Процедури за продажба на дървесина 49,920.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2159-1 на 18.11.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5690 ДЛС Мазалат 18.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 226 куб.м. 23 куб.м. 105 куб.м. 689 куб.м. 19 куб.м. 1096 куб.м.
см, бб, трп, лст, бк, гбр
2159 Процедури за добив на дървесина 47,539.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2159 на 18.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5689 ДЛС Мазалат 15.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 49 куб.м. 3 куб.м. 49 куб.м. 188 куб.м. 5 куб.м. 319 куб.м.
здб, гбр, бк, бб
2158-1 Процедури за продажба на дървесина 25,106.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2158-1 на 15.11.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5688 ДЛС Мазалат 15.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 49 куб.м. 3 куб.м. 49 куб.м. 442 куб.м. 5 куб.м. 573 куб.м.
здб, гбр, бк, бб
2158 Процедури за добив на дървесина 14,988.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2158 на 15.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5682 ДЛС Мазалат 12.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 1 куб.м. 143 куб.м. 224 куб.м. 5 куб.м. 376 куб.м.
здб, бк, гбр, трп
2157 Процедури за добив на дървесина 25,066.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента и до Кастамону АД - обект № 2157 на 12.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация