Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5500 ДЛС Мазалат 16.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 41 куб.м. 0 куб.м. 272 куб.м. 449 куб.м. 52 куб.м. 853 куб.м.
трп, бк, гбр, здб, бб, блг,
2139-1 и 2140-1 Процедури за продажба на дървесина 62,673.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2139-1 и 2140-1 на 16.08.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5499 ДЛС Мазалат 16.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 456 куб.м. 736 куб.м. 61 куб.м. 1351 куб.м.
трп, бк, гбр, здб, бб, блг,
2139 и 2140 Процедури за добив на дървесина 53,356.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2139 и № 2140 на 16.08.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5497 ДЛС Мазалат 31.08.2021 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на изпълнител за техническо обслужване, профилактика и доставка на резервни части за МПС и горска техника, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - „Техническо обслужване на МПС включващо: Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС и доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 12 месеца“, с прогнозна стойност 45 000,00 (четиридесет и пет хиляди) лв. без ДДС
Обособена позиция 2 - „Техническо обслужване на горска техника включващо: Основен и текущ ремонт и профилактика на горска техника и доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 12 месеца“ , с прогнозна стойност 5 000,00 (пет хиляди) лв. без ДДС.
Виж пълна информация
5441 ДЛС Мазалат 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 31 куб.м. 20 куб.м. 361 куб.м. 742 куб.м. 128 куб.м. 1336 куб.м.
бк,яв,гбр,здб,бб
2121-1, 2135-1 Процедури за продажба на дървесина 98,022.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2121-1 и 2135-1 на 21.07.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5440 ДЛС Мазалат 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 346 куб.м. 488 куб.м. 28 куб.м. 897 куб.м.
здб, гбр, бк, бб,
2135 Процедури за добив на дървесина 30,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2135 на 21.07.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5417 ДЛС Мазалат 05.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 244 куб.м. 1 куб.м. 97 куб.м. 172 куб.м. 23 куб.м. 644 куб.м.
бб,здгл,здб,гбр,бк,чб
2129-1 Процедури за продажба на дървесина 48,259.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2129-1 на 05.07.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5413 ДЛС Мазалат 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 100 куб.м. 31 куб.м. 239 куб.м.
гбр, здб, цр, бл
2131-1 Процедури за продажба на дървесина 17,733.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2131-1 на 01.07.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5412 ДЛС Мазалат 01.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 200 куб.м. 31 куб.м. 339 куб.м.
гбр, здб, цр, бл
2131 Процедури за добив на дървесина 8,872.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2131 на 01.07.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5387 ДЛС Мазалат 17.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
858 куб.м. 604 куб.м. 15 куб.м. 53 куб.м. 48 куб.м. 83 куб.м. 1661 куб.м.
см, бб, бк
2123-1; 2124-1 Процедури за продажба на дървесина 157,487.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2123-1 и 2124-1 на 17.06.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5365 ДЛС Мазалат 03.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
398 куб.м. 14 куб.м. 26 куб.м. 111 куб.м. 628 куб.м. 118 куб.м. 1295 куб.м.
бк, гбр, яв
2121 Процедури за добив на дървесина 38,855.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2121 на 03.06.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5364 ДЛС Мазалат 22.06.2021 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали. Виж пълна информация
5337 ДЛС Мазалат 14.06.2021 Открита процедура 39,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
5327 ДЛС Мазалат 19.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
197 куб.м. 244 куб.м. 1 куб.м. 97 куб.м. 172 куб.м. 23 куб.м. 734 куб.м.
ела, бб, чб, гбр, бк, здб
2129 Процедури за добив на дървесина 19,844.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2129 на 19.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5319 ДЛС Мазалат 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 17 куб.м. 61 куб.м. 106 куб.м.
здб, гбр, цр, бк
2126-1 Процедури за продажба на дървесина 7,683.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2126-1 на 10.05.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5318 ДЛС Мазалат 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м. 214 куб.м. 17 куб.м. 306 куб.м.
здб, гбр, цр, бк
2126 Процедури за добив на дървесина 15,173.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2126 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5296 ДЛС Мазалат 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1256 куб.м. 746 куб.м. 132 куб.м. 601 куб.м. 1120 куб.м. 201 куб.м. 4056 куб.м.
бк, гбр, яв, см, бб
2121, 2123, 2124 Процедури за добив на дървесина 164,615.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента/ Кастамону АД - обекти № 2121, №2123 и № 2124 на 10.05.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5287 ДЛС Мазалат 26.04.2021 Събиране на оферти с обява 3,060.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на лицензиран софтуер за работа с географски информационни системи, необходим за дейността на ТП ДЛС Мазалат, внедряване и гаранционно обслужване Виж пълна информация
5273 ДЛС Мазалат 19.04.2021 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита и почвени торове за срок от 12 месеца Виж пълна информация
5253 ДЛС Мазалат 26.04.2021 Открита процедура 39,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
Процедура № 5253 на ДЛС Мазалат от 26.04.2021 е прекратена!
5249 ДЛС Мазалат 15.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 145 куб.м. 11 куб.м. 227 куб.м.
здб, бк
2122-1 Процедури за продажба на дървесина 16,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2122-1 на 15.04.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация