slide

Процедури | ДЛС Мазалат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5688 ДЛС Мазалат 15.11.2021 здб, гбр, бк, бб 2158 Процедури за добив на дървесина 14,988.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5682 ДЛС Мазалат 12.11.2021 здб, бк, гбр, трп 2157 Процедури за добив на дървесина 25,066.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5678 ДЛС Мазалат 10.11.2021 см, здгл, бб, бк, гбр, здб 2155-1, 2156-1 Процедури за продажба на дървесина 132,726.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5677 ДЛС Мазалат 10.11.2021 бк, гбр, здб 2156 Процедури за добив на дървесина 13,753.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5676 на ДЛС Мазалат от 10.11.2021 е прекратена!
5676 ДЛС Мазалат 10.11.2021 см, здгл, бб, бк 2155 Процедури за добив на дървесина 44,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5599 ДЛС Мазалат 05.10.2021 ела, бб, см 2151 Процедури за добив на дървесина 2,186.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5598 ДЛС Мазалат 05.10.2021 здб, гбр, бк, ела, бб, см 2151-1 и 2152-1 Процедури за продажба на дървесина 29,420.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5597 ДЛС Мазалат 05.10.2021 здб, бк, гбр, 2152 Процедури за добив на дървесина 21,619.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5596 ДЛС Мазалат 05.10.2021 цр, гбр, блг, здб, бк 2149-1 Процедури за продажба на дървесина 10,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5595 ДЛС Мазалат 05.10.2021 цр, гбр, блг, здб, бк 2149 Процедури за добив на дървесина 18,690.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5579 ДЛС Мазалат 19.10.2021 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5578 ДЛС Мазалат 24.09.2021 Събиране на оферти с обява 30,530.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5556 ДЛС Мазалат 16.09.2021 гбр, бк, здб 2145-1 Процедури за продажба на дървесина 22,278.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5555 ДЛС Мазалат 16.09.2021 гбр, бк, здб 2145 Процедури за добив на дървесина 14,244.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5529 ДЛС Мазалат 02.09.2021 бк,яв 2142-1 Процедури за продажба на дървесина 14,854.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5528 ДЛС Мазалат 02.09.2021 бк,яв 2142 Процедури за добив на дървесина 11,410.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5514 ДЛС Мазалат 23.08.2021 трп,здб,бк,гбр 2141-1 Процедури за продажба на дървесина 21,404.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5513 ДЛС Мазалат 23.08.2021 трп,здб,бк,гбр 2141 Процедури за добив на дървесина 20,007.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5500 ДЛС Мазалат 16.08.2021 трп, бк, гбр, здб, бб, блг, 2139-1 и 2140-1 Процедури за продажба на дървесина 62,673.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5499 ДЛС Мазалат 16.08.2021 трп, бк, гбр, здб, бб, блг, 2139 и 2140 Процедури за добив на дървесина 53,356.00 лв. без ДДС