Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5678 ДЛС Мазалат 10.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
707 куб.м. 214 куб.м. 14 куб.м. 127 куб.м. 222 куб.м. 37 куб.м. 1321 куб.м.
см, здгл, бб, бк, гбр, здб
2155-1, 2156-1 Процедури за продажба на дървесина 132,726.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2155-1 и 2156-1 на 10.11.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5677 ДЛС Мазалат 10.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м. 172 куб.м. 12 куб.м. 365 куб.м.
бк, гбр, здб
2156 Процедури за добив на дървесина 13,753.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2156 на 10.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5676 ДЛС Мазалат 10.11.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
642 куб.м. 308 куб.м. 14 куб.м. 117 куб.м. 200 куб.м. 25 куб.м. 1306 куб.м.
см, здгл, бб, бк
2155 Процедури за добив на дървесина 44,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до Кастамону АД - обект № 2155 на 10.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
Процедура № 5676 на ДЛС Мазалат от 10.11.2021 е прекратена!
5599 ДЛС Мазалат 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 27 куб.м. 2 куб.м. 12 куб.м. 6 куб.м. 5 куб.м. 80 куб.м.
ела, бб, см
2151 Процедури за добив на дървесина 2,186.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2151 на 05.10.2021 г. Виж пълна информация
5598 ДЛС Мазалат 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 37 куб.м. 2 куб.м. 195 куб.м. 107 куб.м. 34 куб.м. 397 куб.м.
здб, гбр, бк, ела, бб, см
2151-1 и 2152-1 Процедури за продажба на дървесина 29,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти 2151-1 и 2152-1 на 05.10.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5597 ДЛС Мазалат 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 189 куб.м. 293 куб.м. 30 куб.м. 540 куб.м.
здб, бк, гбр,
2152 Процедури за добив на дървесина 21,619.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2152 на 05.10.2021 г. Виж пълна информация
5596 ДЛС Мазалат 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 131 куб.м. 9 куб.м. 239 куб.м.
цр, гбр, блг, здб, бк
2149-1 Процедури за продажба на дървесина 10,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект 2149-1 на 05.10.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5595 ДЛС Мазалат 05.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 331 куб.м. 9 куб.м. 439 куб.м.
цр, гбр, блг, здб, бк
2149 Процедури за добив на дървесина 18,690.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2149 на 05.10.2021 г. Виж пълна информация
5579 ДЛС Мазалат 19.10.2021 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на фуражи и фуражни смески за нуждите на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца, по обособени позиции“, както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на фуражни смески за животни и птици за срок от 12 месеца“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Доставка на груби фуражи (царевица , пшеница и слънчоглед) и на сочни фуражи (зели и тикви) за срок от 12 месеца“
Виж пълна информация
5578 ДЛС Мазалат 24.09.2021 Събиране на оферти с обява 30,530.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на авиобиологична борба срещу вредители – борова процесионка, чрез въздушно пръскане на иглолистни култури“, по обособени позиции ,както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка чрез закупуване на растителнозащитни препарати разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC, безопасни за растения животни, пчели и хора, за нуждите на ТП „ДЛС Мазалат”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Извършване на специализирани авиационни услуги за авиохимична и авиобиолигична борба срещу борова процесионка над горска територия попадаща в териториалния обхват на ТП „ДЛС Мазалат” с обща площ за третиране от 4300 дка
Виж пълна информация
5556 ДЛС Мазалат 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 130 куб.м. 169 куб.м. 10 куб.м. 309 куб.м.
гбр, бк, здб
2145-1 Процедури за продажба на дървесина 22,278.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект 2145-1 на 16.09.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5555 ДЛС Мазалат 16.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 130 куб.м. 269 куб.м. 10 куб.м. 409 куб.м.
гбр, бк, здб
2145 Процедури за добив на дървесина 14,244.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2145 на 16.09.2021 г. Виж пълна информация
5529 ДЛС Мазалат 02.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 49 куб.м. 6 куб.м. 30 куб.м. 101 куб.м. 6 куб.м. 199 куб.м.
бк,яв
2142-1 Процедури за продажба на дървесина 14,854.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект 2142-1 на 02.09.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5528 ДЛС Мазалат 02.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 49 куб.м. 6 куб.м. 30 куб.м. 201 куб.м. 6 куб.м. 299 куб.м.
бк,яв
2142 Процедури за добив на дървесина 11,410.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2142 на 02.09.2021 г. Виж пълна информация
5514 ДЛС Мазалат 23.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 21 куб.м. 7 куб.м. 44 куб.м. 206 куб.м. 2 куб.м. 292 куб.м.
трп,здб,бк,гбр
2141-1 Процедури за продажба на дървесина 21,404.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект 2141-1 на 23.08.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5513 ДЛС Мазалат 23.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 21 куб.м. 7 куб.м. 44 куб.м. 406 куб.м. 2 куб.м. 492 куб.м.
трп,здб,бк,гбр
2141 Процедури за добив на дървесина 20,007.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2141 на 23.08.2021 г. Виж пълна информация
5500 ДЛС Мазалат 16.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 41 куб.м. 0 куб.м. 272 куб.м. 449 куб.м. 52 куб.м. 853 куб.м.
трп, бк, гбр, здб, бб, блг,
2139-1 и 2140-1 Процедури за продажба на дървесина 62,673.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2139-1 и 2140-1 на 16.08.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5499 ДЛС Мазалат 16.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 456 куб.м. 736 куб.м. 61 куб.м. 1351 куб.м.
трп, бк, гбр, здб, бб, блг,
2139 и 2140 Процедури за добив на дървесина 53,356.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2139 и № 2140 на 16.08.2021 г. от ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация
5497 ДЛС Мазалат 31.08.2021 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на изпълнител за техническо обслужване, профилактика и доставка на резервни части за МПС и горска техника, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 - „Техническо обслужване на МПС включващо: Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС и доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 12 месеца“, с прогнозна стойност 45 000,00 (четиридесет и пет хиляди) лв. без ДДС
Обособена позиция 2 - „Техническо обслужване на горска техника включващо: Основен и текущ ремонт и профилактика на горска техника и доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 12 месеца“ , с прогнозна стойност 5 000,00 (пет хиляди) лв. без ДДС.
Виж пълна информация
5441 ДЛС Мазалат 21.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 31 куб.м. 20 куб.м. 361 куб.м. 742 куб.м. 128 куб.м. 1336 куб.м.
бк,яв,гбр,здб,бб
2121-1, 2135-1 Процедури за продажба на дървесина 98,022.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2121-1 и 2135-1 на 21.07.2021 год. ЛСФ 2021 год. Виж пълна информация