Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4359 ДЛС Мазалат 15.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 74 куб.м. 40 куб.м. 229 куб.м. 243 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
см, яв, бк, здб, чб, бб, гбр, трп,
2030 Продажба на стояща дървесина на корен 22,802.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2030 на 15.06.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4328 ДЛС Мазалат 02.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4297 ДЛС Мазалат 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
298 куб.м. 257 куб.м. 33 куб.м. 254 куб.м. 256 куб.м. 0 куб.м. 1098 куб.м.
см,бк,бб,ела
2033-1 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2033-1 на 28.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4296 ДЛС Мазалат 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
645 куб.м. 634 куб.м. 102 куб.м. 483 куб.м. 489 куб.м. 1 куб.м. 2354 куб.м.
см,бк,бб
2032 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2032 на 28.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4278 ДЛС Мазалат 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
210 куб.м. 62 куб.м. 65 куб.м. 138 куб.м. 136 куб.м. 0 куб.м. 611 куб.м.
чб,бб
2028 Продажба на стояща дървесина на корен 29,418.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2028 на 21.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4277 ДЛС Мазалат 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 72 куб.м. 12 куб.м. 28 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
бб,чб
2027-1 Процедури за продажба на дървесина 40,406.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2027-1 на 21.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4276 ДЛС Мазалат 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 72 куб.м. 12 куб.м. 28 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
бб,чб
2027 Процедури за добив на дървесина 14,166.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2027 на 21.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4264 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
360 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 360 куб.м.
чб, бб
2015-1 и 2015-1-1 Процедури за продажба на дървесина 32,634.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2015-1 и 2015-1-1 на 19.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4263 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 873 куб.м. 15 куб.м. 1000 куб.м.
бк, гбр, трп, здб
2031 Процедури за добив на дървесина 29,641.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект 2031 на 19.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4262 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 773 куб.м. 15 куб.м. 900 куб.м.
бк, гбр, трп, здб
2031-1 Процедури за продажба на дървесина 65,349.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2031-1 на 19.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4261 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 46 куб.м. 28 куб.м. 32 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
бк,см,бб,гбр,дгл,брз,
2029 Процедури за добив на дървесина 8,270.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2029 на 19.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4260 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 74 куб.м. 40 куб.м. 229 куб.м. 243 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
см, яв, бк, здб, чб, бб, гбр, трп,
2030 Продажба на стояща дървесина на корен 24,185.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2030 на 19.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4213 ДЛС Мазалат 11.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 77 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 90 куб.м. 0 куб.м. 224 куб.м.
чб
2023-1 Процедури за продажба на дървесина 16,546.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2023-1 на 11.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4187 ДЛС Мазалат 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 54 куб.м. 54 куб.м. 16 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м.
бб, здб, гбр,чб
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 5,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2026 на 05.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4185 ДЛС Мазалат 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 272 куб.м. 16 куб.м. 322 куб.м.
здб, бк, гбр
2025 Процедури за добив на дървесина 10,184.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект 2025 на 05.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4182 ДЛС Мазалат 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 42 куб.м. 372 куб.м. 37 куб.м. 516 куб.м.
здб, бк, гбр
2022-1 Процедури за продажба на дървесина 39,655.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2022-1 на 05.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4177 ДЛС Мазалат 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
185 куб.м. 119 куб.м. 2 куб.м. 212 куб.м. 209 куб.м. 0 куб.м. 727 куб.м.
чб,здгл
2010-1 Процедури за продажба на дървесина 53,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2010-1 на 30.04.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4129 ДЛС Мазалат 19.05.2020 15.06.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" Виж пълна информация
4128 ДЛС Мазалат 19.05.2020 Открита процедура 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки, лекотоварни автомобили, специализирана горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" Виж пълна информация
4055 ДЛС Мазалат 26.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
737 куб.м. 195 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 932 куб.м.
бб,чб
№2015-1-1, № 2020-2 Процедури за продажба на дървесина 83,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2015-1-1 и 2020-2 на 26.03.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация