Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3928 ДЛС Мазалат 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
2008-1, 2009-1 Процедури за продажба на дървесина 253,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2008-1 и 2009-1 на 24.02.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3927 ДЛС Мазалат 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
№ 2008, № 2009 Процедури за добив на дървесина 93,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 24.02.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3924 ДЛС Мазалат 24.02.2020 2014 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 46,135.56 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Пълна механизирана почвоподготовка в обект 2014 на 24.02.2020 год. Виж пълна информация
3773 ДЛС Мазалат 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 86 куб.м. 4 куб.м. 20 куб.м. 297 куб.м. 13 куб.м. 480 куб.м.
бб, бк
2011 Процедури за добив на дървесина 19,789.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект 2011 на 07.01.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3772 ДЛС Мазалат 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см, бк,бб,
№ 2008, № 2009 Процедури за добив на дървесина 93,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 07.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3771 ДЛС Мазалат 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1214 куб.м. 1059 куб.м. 116 куб.м. 496 куб.м. 2813 куб.м. 41 куб.м. 5739 куб.м.
здб, гбр, бк,см, бб, цр, бл,
2005-1, 2008-1, 2009-1, 2011-1, 2012-1, 2013-1 Процедури за продажба на дървесина 440,402.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2005-1, 2008-1, 2009-1, 2011-1, 2012-1 и 2013-1 на 07.01.2020 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3689 ДЛС Мазалат 07.01.2020 Открита процедура 45,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика,основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДЛС Мазалат за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
3648 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 354 куб.м. 3527 куб.м. 40 куб.м. 4207 куб.м.
здб,гбр,бк,бб,цр,бл
2005, 2011, 2012, 2013 Процедури за добив на дървесина 182,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2005, 2011, 2012, 2013 на 12.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3647 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см, бк,бб,
2008, 2009 Процедури за добив на дървесина 93,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 12.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3644 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 354 куб.м. 1527 куб.м. 40 куб.м. 2207 куб.м.
здб, гбр, бк, бб, цр, бл,
2005-1, 2011-1, 2012-1,2013-1 Процедури за продажба на дървесина 163,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2005-1, 2011-1, 2012-1 и 2013-1 на 12.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3643 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
2008-1, 2009-1 Процедури за продажба на дървесина 284,752.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2008-1 и 2009-1 на 12.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3620 ДЛС Мазалат 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13574 куб.м.
бб, чб, бк др
2001 Д Дългосрочни договори 649,341.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2001Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА ЗАГОРА, ДГС ИВАЙЛОВГРАД, ДГС ГУРКОВО И ДЛС МАЗАЛАТ Виж пълна информация
3533 ДЛС Мазалат 15.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 123 куб.м. 55 куб.м. 25 куб.м. 219 куб.м.
гбр, бк, здб
1974-1 Процедури за продажба на дървесина 16,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1974-1 на 15.11.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3532 ДЛС Мазалат 15.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 123 куб.м. 405 куб.м. 25 куб.м. 569 куб.м.
гбр,бк,здб
1974 Процедури за добив на дървесина 27,418.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 1974 на 15.11.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3529 ДЛС Мазалат 15.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м. 365 куб.м. 4 куб.м. 750 куб.м.
здб, гбр, трп, чб, бк
1972, 1973 Продажба на стояща дървесина на корен 35,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1972 и №1973 на 15.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3504 ДЛС Мазалат 04.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
218 куб.м. 967 куб.м. 31 куб.м. 237 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 1693 куб.м.
чб, бб,
1968 Продажба на стояща дървесина на корен 84,124.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1968 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3503 ДЛС Мазалат 04.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1293 куб.м. 397 куб.м. 7 куб.м. 1094 куб.м. 1099 куб.м. 0 куб.м. 3890 куб.м.
чб, бб,
1969, 1970, 1971 Продажба на стояща дървесина на корен 197,941.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти №1969, №1970 и № 1971 на 04.11.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3494 ДЛС Мазалат 29.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 106 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
врб,гбр,дгл,бб,см,брз,вейм бор,
1967 Продажба на стояща дървесина на корен 17,473.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1967 на 29.10.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3491 ДЛС Мазалат 29.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125 куб.м. 175 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
бк,гбр
1965-1 Процедури за продажба на дървесина 21,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1965-1 на 29.10.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3490 ДЛС Мазалат 29.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 125 куб.м. 1124 куб.м. 0 куб.м. 1249 куб.м.
бк,гбр
1965 Процедури за добив на дървесина 66,675.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 1965 на 29.10.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация