slide

Процедури | ДЛС Мазалат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5497 ДЛС Мазалат 31.08.2021 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5441 ДЛС Мазалат 21.07.2021 бк,яв,гбр,здб,бб 2121-1, 2135-1 Процедури за продажба на дървесина 98,022.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5440 ДЛС Мазалат 21.07.2021 здб, гбр, бк, бб, 2135 Процедури за добив на дървесина 30,588.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5417 ДЛС Мазалат 05.07.2021 бб,здгл,здб,гбр,бк,чб 2129-1 Процедури за продажба на дървесина 48,259.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5413 ДЛС Мазалат 01.07.2021 гбр, здб, цр, бл 2131-1 Процедури за продажба на дървесина 17,733.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5412 ДЛС Мазалат 01.07.2021 гбр, здб, цр, бл 2131 Процедури за добив на дървесина 8,872.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5387 ДЛС Мазалат 17.06.2021 см, бб, бк 2123-1; 2124-1 Процедури за продажба на дървесина 157,487.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5365 ДЛС Мазалат 03.06.2021 бк, гбр, яв 2121 Процедури за добив на дървесина 38,855.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5364 ДЛС Мазалат 22.06.2021 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5337 ДЛС Мазалат 14.06.2021 Открита процедура 39,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5327 ДЛС Мазалат 19.05.2021 ела, бб, чб, гбр, бк, здб 2129 Процедури за добив на дървесина 19,844.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5319 ДЛС Мазалат 10.05.2021 здб, гбр, цр, бк 2126-1 Процедури за продажба на дървесина 7,683.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5318 ДЛС Мазалат 10.05.2021 здб, гбр, цр, бк 2126 Процедури за добив на дървесина 15,173.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5296 ДЛС Мазалат 10.05.2021 бк, гбр, яв, см, бб 2121, 2123, 2124 Процедури за добив на дървесина 164,615.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5287 ДЛС Мазалат 26.04.2021 Събиране на оферти с обява 3,060.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5273 ДЛС Мазалат 19.04.2021 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5253 на ДЛС Мазалат от 26.04.2021 е прекратена!
5253 ДЛС Мазалат 26.04.2021 Открита процедура 39,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5249 ДЛС Мазалат 15.04.2021 здб, бк 2122-1 Процедури за продажба на дървесина 16,648.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5239 на ДЛС Мазалат от 09.04.2021 е прекратена!
5239 ДЛС Мазалат 09.04.2021 бк, гбр, яв 2121-1 Процедури за продажба на дървесина 61,073.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5238 на ДЛС Мазалат от 09.04.2021 е прекратена!
5238 ДЛС Мазалат 09.04.2021 бк, гбр, яв 2121 Процедури за добив на дървесина 53,447.00 лв. без ДДС