Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4527 ДЛС Мазалат 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 57 куб.м. 3 куб.м. 22 куб.м. 197 куб.м. 0 куб.м. 279 куб.м.
здб
2038 Процедури за добив на дървесина 10,854.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2038 на 06.08.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4519 ДЛС Мазалат 06.08.2020 Публично състезание 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 36 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 4519 на ДЛС Мазалат от 06.08.2020 е прекратена!
4514 ДЛС Мазалат 17.08.2020 Открита процедура 4,992.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП ДЛС "Мазалат" за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 4514 на ДЛС Мазалат от 17.08.2020 е прекратена!
4500 ДЛС Мазалат 27.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
389 куб.м. 205 куб.м. 20 куб.м. 317 куб.м. 1325 куб.м. 39 куб.м. 2295 куб.м.
бк, гбр, здб, цр, см, здгл, ела
2018-1, 2036-1 Процедури за продажба на дървесина 176,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2018-1 и № 2036-1 на 27.07.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4499 ДЛС Мазалат 27.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м. 1248 куб.м. 30 куб.м. 1441 куб.м.
бк, гбр, здб, цр
2018 Процедури за добив на дървесина 44,616.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2018 на 27.07.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4470 ДЛС Мазалат 09.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 649 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 229 куб.м. 196 куб.м. 1423 куб.м.
бб
2016 Продажба на стояща дървесина на корен 55,086.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2016 на 09.07.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4389 ДЛС Мазалат 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 96 куб.м. 6 куб.м. 163 куб.м. 1761 куб.м. 36 куб.м. 2141 куб.м.
здб,бк,гбр,цр,бл,бб,
№ 2034, № 2035 Процедури за добив на дървесина 62,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2034 и № 2035 на 22.06.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4388 ДЛС Мазалат 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 96 куб.м. 6 куб.м. 163 куб.м. 1561 куб.м. 36 куб.м. 1941 куб.м.
здб, бк,гбр,цр,бл,бб,
2034-1, 2035-1 Процедури за продажба на дървесина 143,844.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2034-1 и № 2035-1 на 22.06.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4387 ДЛС Мазалат 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
449 куб.м. 199 куб.м. 0 куб.м. 285 куб.м. 271 куб.м. 0 куб.м. 1204 куб.м.
чб, бб
2008 и 2033 Продажба на стояща дървесина на корен 63,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 2008 и № 2033 на 22.06.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4386 ДЛС Мазалат 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 153 куб.м.
бб
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 6,533.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2009 на 22.06.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4359 ДЛС Мазалат 15.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 74 куб.м. 40 куб.м. 229 куб.м. 243 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
см, яв, бк, здб, чб, бб, гбр, трп,
2030 Продажба на стояща дървесина на корен 22,802.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2030 на 15.06.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4328 ДЛС Мазалат 02.06.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4297 ДЛС Мазалат 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
298 куб.м. 257 куб.м. 33 куб.м. 254 куб.м. 256 куб.м. 0 куб.м. 1098 куб.м.
см,бк,бб,ела
2033-1 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2033-1 на 28.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4296 ДЛС Мазалат 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
645 куб.м. 634 куб.м. 102 куб.м. 483 куб.м. 489 куб.м. 1 куб.м. 2354 куб.м.
см,бк,бб
2032 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2032 на 28.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4278 ДЛС Мазалат 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
210 куб.м. 62 куб.м. 65 куб.м. 138 куб.м. 136 куб.м. 0 куб.м. 611 куб.м.
чб,бб
2028 Продажба на стояща дървесина на корен 29,418.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2028 на 21.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4277 ДЛС Мазалат 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 72 куб.м. 12 куб.м. 28 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
бб,чб
2027-1 Процедури за продажба на дървесина 40,406.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2027-1 на 21.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4276 ДЛС Мазалат 21.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
184 куб.м. 72 куб.м. 12 куб.м. 28 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
бб,чб
2027 Процедури за добив на дървесина 14,166.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2027 на 21.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4264 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
360 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 360 куб.м.
чб, бб
2015-1 и 2015-1-1 Процедури за продажба на дървесина 32,634.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2015-1 и 2015-1-1 на 19.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4263 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 873 куб.м. 15 куб.м. 1000 куб.м.
бк, гбр, трп, здб
2031 Процедури за добив на дървесина 29,641.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект 2031 на 19.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4262 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 773 куб.м. 15 куб.м. 900 куб.м.
бк, гбр, трп, здб
2031-1 Процедури за продажба на дървесина 65,349.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2031-1 на 19.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация