Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4261 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 46 куб.м. 28 куб.м. 32 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
бк,см,бб,гбр,дгл,брз,
2029 Процедури за добив на дървесина 8,270.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2029 на 19.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4260 ДЛС Мазалат 19.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 74 куб.м. 40 куб.м. 229 куб.м. 243 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
см, яв, бк, здб, чб, бб, гбр, трп,
2030 Продажба на стояща дървесина на корен 24,185.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2030 на 19.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4213 ДЛС Мазалат 11.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 77 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 90 куб.м. 0 куб.м. 224 куб.м.
чб
2023-1 Процедури за продажба на дървесина 16,546.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2023-1 на 11.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4187 ДЛС Мазалат 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 54 куб.м. 54 куб.м. 16 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м.
бб, здб, гбр,чб
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 5,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2026 на 05.05.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4185 ДЛС Мазалат 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 272 куб.м. 16 куб.м. 322 куб.м.
здб, бк, гбр
2025 Процедури за добив на дървесина 10,184.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект 2025 на 05.05.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4182 ДЛС Мазалат 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 42 куб.м. 372 куб.м. 37 куб.м. 516 куб.м.
здб, бк, гбр
2022-1 Процедури за продажба на дървесина 39,655.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2022-1 на 05.05.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4177 ДЛС Мазалат 30.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
185 куб.м. 119 куб.м. 2 куб.м. 212 куб.м. 209 куб.м. 0 куб.м. 727 куб.м.
чб,здгл
2010-1 Процедури за продажба на дървесина 53,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 2010-1 на 30.04.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4129 ДЛС Мазалат 19.05.2020 15.06.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" Виж пълна информация
4128 ДЛС Мазалат 19.05.2020 Открита процедура 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки, лекотоварни автомобили, специализирана горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" Виж пълна информация
4055 ДЛС Мазалат 26.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
737 куб.м. 195 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 932 куб.м.
бб,чб
№2015-1-1, № 2020-2 Процедури за продажба на дървесина 83,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2015-1-1 и 2020-2 на 26.03.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4054 ДЛС Мазалат 26.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 141 куб.м. 139 куб.м. 0 куб.м. 391 куб.м.
чб
2008 Процедури за продажба на дървесина 18,437.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2008 на 26.03.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4017 ДЛС Мазалат 16.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 422 куб.м. 34 куб.м. 578 куб.м.
бк, здб, гбр
2007-1 Процедури за продажба на дървесина 43,990.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2007-1 на 16.03.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4015 ДЛС Мазалат 16.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 623 куб.м. 34 куб.м. 778 куб.м.
бк, здб, гбр
2007 Процедури за добив на дървесина 27,467.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2007 на 16.03.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3978 ДЛС Мазалат 09.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
776 куб.м. 614 куб.м. 10 куб.м. 634 куб.м. 663 куб.м. 113 куб.м. 2810 куб.м.
бб, чб, гбр, здб, бк,
2015-1, 2015-2, 2019-1, 2020-1 Процедури за продажба на дървесина 233,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 20015-1, 2015-2, 2019-1, 2020-1 на 09.03.2020 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3977 ДЛС Мазалат 09.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 49 куб.м. 1 куб.м. 21 куб.м. 170 куб.м. 20 куб.м. 576 куб.м.
бк
2002 Процедури за добив на дървесина 15,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2002 на 09.03.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3942 ДЛС Мазалат 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
381 куб.м. 302.95 куб.м. 61 куб.м. 40 куб.м. 364 куб.м. 0 куб.м. 1149 куб.м.
бб, чб, см, бк, ела;
2017-1 Процедури за продажба на дървесина 83,131.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2017-1 на 27.02.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3941 ДЛС Мазалат 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1893 куб.м. 1468 куб.м. 173 куб.м. 149 куб.м. 1356 куб.м. 0 куб.м. 5039 куб.м.
бб, чб, см, бк, ела;
№ 2015, № 2016, № 2017 и № 2018 Процедури за добив на дървесина 131,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2015, № 2016, № 2017 и № 2018 на 27.02.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3928 ДЛС Мазалат 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
2008-1, 2009-1 Процедури за продажба на дървесина 253,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2008-1 и 2009-1 на 24.02.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3927 ДЛС Мазалат 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
№ 2008, № 2009 Процедури за добив на дървесина 93,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 24.02.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3924 ДЛС Мазалат 24.02.2020 2014 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 46,135.56 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Пълна механизирана почвоподготовка в обект 2014 на 24.02.2020 год. Виж пълна информация