slide

Ценоразписи | ДЛС Мазалат

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД В ОТД. 697 "в" 698 "а" ПО РЕДА НА ЧЛ. 71, ал. 1, т. 4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТД. 154 "б" 677 "г" ПО РЕДА НА ЧЛ. 71, ал. 1, т. 4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
15.04.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТД. 388 "б" ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
15.03.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ. 71, АЛ. 1, Т. 4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪН СПИСЪЦИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 111, АЛ. 6 ОТ ЗГ.
Файл
Добавен
27.02.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪЦИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 111, АЛ. 6 ОТ ЗГ.
Файл
Добавен
16.02.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТД. 242 "е" ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
01.02.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ГОЛЕМИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ), ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
22.01.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОТДЕЛИ 11 "б", "г", "е", "з", 16 "д", 17 "в", 18 "в", "г", 403 "м", 443 "о", 195 "с", "т", 196 "б", "д", 302 "г", 305 "е", 306 "в", 309 "в", "д", 314 "к", ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОТДЕЛИ 232 "г", 402 "д", 504 "а", 353 "б", "в", 669 "б", "в", 670 "б", 668 "к", "м", 223 "з", 229 "б", "в", "г", 296 "б", 667 "д", 668 "б", 692 "б", 695 "г", 102 "а", 104 "б", "в", ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОТДЕЛИ 232 "г" 402 "д" 504 "а", ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
23.08.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
14.08.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
11.05.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА, БЕЗ ПРАВО НА ПРОДАЖБА.
Файл
Добавен
20.04.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник Павел баня на територията на ТП ДЛС МАЗАЛАТ през сезон 2022/2023 г.
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЕКТ 2153 ПОДОТДЕЛ 418 "а" и 418 "б" на ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЕКТ 2123 ПОДОТДЕЛ 460 "в" и 460 "г" И ОБЕКТ 2124, ПОДОТДЕЛ 461 "б" и 461 "д" ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
04.10.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
27.09.2022 / ДЛС Мазалат