slide

Ценоразписи | ДЛС Мазалат

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
23.08.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
14.08.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
11.05.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА, БЕЗ ПРАВО НА ПРОДАЖБА.
Файл
Добавен
20.04.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник Павел баня на територията на ТП ДЛС МАЗАЛАТ през сезон 2022/2023 г.
Файл
Добавен
24.11.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЕКТ 2153 ПОДОТДЕЛ 418 "а" и 418 "б" на ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЕКТ 2123 ПОДОТДЕЛ 460 "в" и 460 "г" И ОБЕКТ 2124, ПОДОТДЕЛ 461 "б" и 461 "д" ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
04.10.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
27.09.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
26.09.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1, т.7 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
23.08.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТП "ДЛС МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
03.08.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП "ДЛС МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
19.05.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
16.02.2022 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на дървесина на Физически лица.
Файл
Добавен
10.01.2022 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДЛС Мазалат