Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4129 ДЛС Мазалат 30.04.2020 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" Виж пълна информация
4128 ДЛС Мазалат 30.04.2020 Открита процедура 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки, лекотоварни автомобили, специализирана горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" Виж пълна информация
4055 ДЛС Мазалат 26.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
737 куб.м. 195 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 932 куб.м.
бб,чб
№2015-1-1, № 2020-2 Процедури за продажба на дървесина 83,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2015-1-1 и 2020-2 на 26.03.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4054 ДЛС Мазалат 26.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 141 куб.м. 139 куб.м. 0 куб.м. 391 куб.м.
чб
2008 Процедури за продажба на дървесина 18,437.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2008 на 26.03.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4017 ДЛС Мазалат 16.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 422 куб.м. 34 куб.м. 578 куб.м.
бк, здб, гбр
2007-1 Процедури за продажба на дървесина 43,990.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2007-1 на 16.03.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4015 ДЛС Мазалат 16.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 623 куб.м. 34 куб.м. 778 куб.м.
бк, здб, гбр
2007 Процедури за добив на дървесина 27,467.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2007 на 16.03.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3978 ДЛС Мазалат 09.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
776 куб.м. 614 куб.м. 10 куб.м. 634 куб.м. 663 куб.м. 113 куб.м. 2810 куб.м.
бб, чб, гбр, здб, бк,
2015-1, 2015-2, 2019-1, 2020-1 Процедури за продажба на дървесина 233,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 20015-1, 2015-2, 2019-1, 2020-1 на 09.03.2020 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3977 ДЛС Мазалат 09.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
315 куб.м. 49 куб.м. 1 куб.м. 21 куб.м. 170 куб.м. 20 куб.м. 576 куб.м.
бк
2002 Процедури за добив на дървесина 15,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обект № 2002 на 09.03.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3942 ДЛС Мазалат 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
381 куб.м. 302.95 куб.м. 61 куб.м. 40 куб.м. 364 куб.м. 0 куб.м. 1149 куб.м.
бб, чб, см, бк, ела;
2017-1 Процедури за продажба на дървесина 83,131.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2017-1 на 27.02.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3941 ДЛС Мазалат 27.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1893 куб.м. 1468 куб.м. 173 куб.м. 149 куб.м. 1356 куб.м. 0 куб.м. 5039 куб.м.
бб, чб, см, бк, ела;
№ 2015, № 2016, № 2017 и № 2018 Процедури за добив на дървесина 131,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2015, № 2016, № 2017 и № 2018 на 27.02.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3928 ДЛС Мазалат 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
2008-1, 2009-1 Процедури за продажба на дървесина 253,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2008-1 и 2009-1 на 24.02.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3927 ДЛС Мазалат 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см,бк,бб,
№ 2008, № 2009 Процедури за добив на дървесина 93,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 24.02.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3924 ДЛС Мазалат 24.02.2020 2014 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 46,135.56 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Пълна механизирана почвоподготовка в обект 2014 на 24.02.2020 год. Виж пълна информация
3773 ДЛС Мазалат 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 86 куб.м. 4 куб.м. 20 куб.м. 297 куб.м. 13 куб.м. 480 куб.м.
бб, бк
2011 Процедури за добив на дървесина 19,789.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект 2011 на 07.01.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3772 ДЛС Мазалат 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см, бк,бб,
№ 2008, № 2009 Процедури за добив на дървесина 93,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 07.01.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3771 ДЛС Мазалат 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1214 куб.м. 1059 куб.м. 116 куб.м. 496 куб.м. 2813 куб.м. 41 куб.м. 5739 куб.м.
здб, гбр, бк,см, бб, цр, бл,
2005-1, 2008-1, 2009-1, 2011-1, 2012-1, 2013-1 Процедури за продажба на дървесина 440,402.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2005-1, 2008-1, 2009-1, 2011-1, 2012-1 и 2013-1 на 07.01.2020 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3689 ДЛС Мазалат 07.01.2020 Открита процедура 45,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо и сервизно обслужване, профилактика, диагностика,основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС по заявка на ТП ДЛС Мазалат за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
3648 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 354 куб.м. 3527 куб.м. 40 куб.м. 4207 куб.м.
здб,гбр,бк,бб,цр,бл
2005, 2011, 2012, 2013 Процедури за добив на дървесина 182,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2005, 2011, 2012, 2013 на 12.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3647 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1091 куб.м. 900 куб.м. 112 куб.м. 142 куб.м. 1286 куб.м. 1 куб.м. 3532 куб.м.
см, бк,бб,
2008, 2009 Процедури за добив на дървесина 93,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад - обекти № 2008 и № 2009 на 12.12.2019 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
3644 ДЛС Мазалат 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 354 куб.м. 1527 куб.м. 40 куб.м. 2207 куб.м.
здб, гбр, бк, бб, цр, бл,
2005-1, 2011-1, 2012-1,2013-1 Процедури за продажба на дървесина 163,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 2005-1, 2011-1, 2012-1 и 2013-1 на 12.12.2019 год.- ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация