Процедури

Процедура № 5743 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 02.12.2021
Втора дата
Начална цена 7,907.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2160 на 02.12.2021 г. от ЛСФ 2021 година

Данни за дървесината

Обект/и № 2160
Дървесен вид здб,гбр
Едра 2 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 51 куб.м.
За огрев 123 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 177 куб.м.