Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: с. Горно Сахране, п.к 6151 ул. „Опълченска” № 1 А

e-mail : dlsmazalat@uidp-sliven.com
тел. 04357 22-35
факс