slide

Заповеди | ДЛС Мазалат

РЕШЕНИЕ ИАГ-15234/13.06.2024 Г. ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ОБЕКТ "ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК 8 "МОРАВИТЕ" ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ШСК ПРЕДИ РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ"
Файл
Добавен
17.06.2024 / ДЛС Мазалат
РЕШЕНИЕ ИАГ-14544/06.06.2024 Г. ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ОБЕКТ "ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОВЕЖДАЩ КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА РШ В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ ДО ПСОВ - ГР. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ"
Файл
Добавен
10.06.2024 / ДЛС Мазалат
Заповед № РД-05-160/17.08.2023 г. на Директора на РДГ Стара Загора за преустановяване на горскостопански, строителни, ремонтни и други дейности, нарушаващи спокойствието на дивеча през брачния период в срок от 01.09.2023г. до 30.09.2023 г. в района на дейност на ТП "ДЛС Мазалат"
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДЛС Мазалат
Заповед относно достъп до горски пътища.
Файл
Добавен
21.09.2021 / ДЛС Мазалат