slide

Гoрска сертификация | ДЛС Мазалат

Aнализ на мониторинговата система
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Резюме на ГСП 2021 г.
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Карта на ТП ДЛС ,,МАЗАЛАТ"
Файл
Добавен
24.11.2023 / ДЛС Мазалат
Анализ на положителни и отрицателни външни фактори
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Вътрешни правила
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Стопанска дейност 2023
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Съобщение до кметовете
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДЛС Мазалат
Анализ на външните ефекти.
Файл
Добавен
31.08.2022 / ДЛС Мазалат
Доклад на проведения мониторинг на инвазивните дървесни видове при ТП ДЛС ,,Мазалат"
Файл
Добавен
31.08.2022 / ДЛС Мазалат
Декларация за дългосрочна ангажираност
Файл
Добавен
18.08.2022 / ДЛС Мазалат
План на дейностите за 2022г.
Файл
Добавен
17.08.2022 / ДЛС Мазалат
Анализ
Файл
Добавен
20.09.2021 / ДЛС Мазалат
ЕКОСИСТЕМИ МАЗАЛАТ
Файл
Добавен
24.08.2020 / ДЛС Мазалат
Актуализация на доклада
Файл
Добавен
30.07.2020 / ДЛС Мазалат
Принцип 8.4.1 Анализ на резултатите от прилаганата мониторингова система
Файл
Добавен
27.07.2020 / ДЛС Мазалат
Осъществяване на стопанска дейност на територията на ТП ДЛС "Мазалат"
Файл
Добавен
15.07.2020 / ДЛС Мазалат
Анализ на резултатите от прилаганата мониторингова система.
Файл
Добавен
26.09.2019 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС ДЛС "Мазалат" 2018г.
Файл
Добавен
26.09.2019 / ДЛС Мазалат