slide

Гoрска сертификация | ДЛС Мазалат

Анализ на външните ефекти.
Файл
Добавен
31.08.2022 / ДЛС Мазалат
Доклад на проведения мониторинг на инвазивните дървесни видове при ТП ДЛС ,,Мазалат"
Файл
Добавен
31.08.2022 / ДЛС Мазалат
Декларация за дългосрочна ангажираност
Файл
Добавен
18.08.2022 / ДЛС Мазалат
План на дейностите за 2022г.
Файл
Добавен
17.08.2022 / ДЛС Мазалат
Анализ
Файл
Добавен
20.09.2021 / ДЛС Мазалат
ЕКОСИСТЕМИ МАЗАЛАТ
Файл
Добавен
24.08.2020 / ДЛС Мазалат
Актуализация на доклада
Файл
Добавен
30.07.2020 / ДЛС Мазалат
Принцип 8.4.1 Анализ на резултатите от прилаганата мониторингова система
Файл
Добавен
27.07.2020 / ДЛС Мазалат
Осъществяване на стопанска дейност на територията на ТП ДЛС "Мазалат"
Файл
Добавен
15.07.2020 / ДЛС Мазалат
Анализ на резултатите от прилаганата мониторингова система.
Файл
Добавен
26.09.2019 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС ДЛС "Мазалат" 2018г.
Файл
Добавен
26.09.2019 / ДЛС Мазалат
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Файл
Добавен
26.09.2019 / ДЛС Мазалат
Резюме ГСП.
Файл
Добавен
28.08.2019 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС Мазалат 2018 г.
Файл
Добавен
26.08.2019 / ДЛС Мазалат
Списък на насажденията по общини, землища и местности, в които се извършват горскостопански дейности през 2019 г.
Файл
Добавен
19.08.2019 / ДЛС Мазалат
Заповед екосистеми 10 % ДЛС Мазалат
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Оценка на соц. дейност ДЛС Мазалат 2018 год.
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Списък на гори, 10 % от обща площ без ползване
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Гори във фаза на старост
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС ДЛС Мазалат, актуален към 2018 год.
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат