Процедура № 5973 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 28.02.2022 154,924.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2228, 2229, 2230, 2231 на 28.02.2022 г. от ЛСФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2228, 2229, 2230, 2231; здб, бк, гбр, цр, блг,; 100 куб.м. 95 куб.м. 2 куб.м. 817 куб.м. 1653 куб.м. 22 куб.м. 2689 куб.м.