Процедури

Процедура № 5973 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 28.02.2022
Втора дата
Начална цена 154,924.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2228, 2229, 2230, 2231 на 28.02.2022 г. от ЛСФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № 2228, 2229, 2230, 2231;
Дървесен вид здб, бк, гбр, цр, блг,;
Едра 100 куб.м.
Средна 95 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 817 куб.м.
За огрев 1653 куб.м.
ОЗМ 22 куб.м.
Всичко 2689 куб.м.