slide

Процедури | ДЛС Мазалат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5973 ДЛС Мазалат 28.02.2022 здб, бк, гбр, цр, блг,; 2228, 2229, 2230, 2231; Процедури за добив на дървесина 154,924.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5907 ДЛС Мазалат 10.01.2022 см, бк,бб,яв 2224,2223 Процедури за добив на дървесина 67,513.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5906 ДЛС Мазалат 10.01.2022 бк, см, гбр, ела, бб 2222, 2225, 2226 Процедури за добив на дървесина 75,686.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5905 ДЛС Мазалат 10.01.2022 ела,см,бк 2227 Процедури за добив на дървесина 36,507.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5872 ДЛС Мазалат 21.12.2021 гбр, бк, здб; 2217 Процедури за добив на дървесина 20,807.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5865 ДЛС Мазалат 16.12.2021 см,бб,бк,трп,чб,здб,гбр, 2203, 2204, 2206, 2208 Процедури за добив на дървесина 71,691.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5860 ДЛС Мазалат 16.12.2021 здб,бк,гбр,лп 2213, 2214, 2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 170,934.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5743 ДЛС Мазалат 02.12.2021 здб,гбр 2160 Процедури за добив на дървесина 7,907.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5690 ДЛС Мазалат 18.11.2021 см, бб, трп, лст, бк, гбр 2159 Процедури за добив на дървесина 47,539.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5688 ДЛС Мазалат 15.11.2021 здб, гбр, бк, бб 2158 Процедури за добив на дървесина 14,988.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5682 ДЛС Мазалат 12.11.2021 здб, бк, гбр, трп 2157 Процедури за добив на дървесина 25,066.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5677 ДЛС Мазалат 10.11.2021 бк, гбр, здб 2156 Процедури за добив на дървесина 13,753.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5676 на ДЛС Мазалат от 10.11.2021 е прекратена!
5676 ДЛС Мазалат 10.11.2021 см, здгл, бб, бк 2155 Процедури за добив на дървесина 44,350.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5599 ДЛС Мазалат 05.10.2021 ела, бб, см 2151 Процедури за добив на дървесина 2,186.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5597 ДЛС Мазалат 05.10.2021 здб, бк, гбр, 2152 Процедури за добив на дървесина 21,619.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5595 ДЛС Мазалат 05.10.2021 цр, гбр, блг, здб, бк 2149 Процедури за добив на дървесина 18,690.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5555 ДЛС Мазалат 16.09.2021 гбр, бк, здб 2145 Процедури за добив на дървесина 14,244.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5528 ДЛС Мазалат 02.09.2021 бк,яв 2142 Процедури за добив на дървесина 11,410.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5513 ДЛС Мазалат 23.08.2021 трп,здб,бк,гбр 2141 Процедури за добив на дървесина 20,007.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5499 ДЛС Мазалат 16.08.2021 трп, бк, гбр, здб, бб, блг, 2139 и 2140 Процедури за добив на дървесина 53,356.00 лв. без ДДС