Процедури

Процедура № 5865 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 16.12.2021
Втора дата
Начална цена 71,691.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на местни търговци, чл.115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата - Обекти №2203, №2204, №2206, №2208 на 16.12.2021 година от ЛСФ 2022 година.

Данни за дървесината

Обект/и № 2203, 2204, 2206, 2208
Дървесен вид см,бб,бк,трп,чб,здб,гбр,
Едра 489 куб.м.
Средна 623 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
Технологична 337 куб.м.
За огрев 662 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Всичко 2165 куб.м.