Процедура № 5865 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 16.12.2021 71,691.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на местни търговци, чл.115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата - Обекти №2203, №2204, №2206, №2208 на 16.12.2021 година от ЛСФ 2022 година.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2203, 2204, 2206, 2208 см,бб,бк,трп,чб,здб,гбр, 489 куб.м. 623 куб.м. 33 куб.м. 337 куб.м. 662 куб.м. 21 куб.м. 2165 куб.м.