Процедура № 5907 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 10.01.2022 67,513.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на местни търговци, чл.115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата - Обекти №2223, №2224 на 10.01.2022 година от ЛСФ 2022 година.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2224,2223 см, бк,бб,яв 593 куб.м. 421 куб.м. 48 куб.м. 154 куб.м. 208 куб.м. 15 куб.м. 1439 куб.м.