Процедури

Процедура № 5905 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Начална цена 36,507.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2227 на 10.01.2022 г. от ЛСФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № 2227
Дървесен вид ела,см,бк
Едра 171 куб.м.
Средна 178 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 143 куб.м.
За огрев 263 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Всичко 786 куб.м.