Процедура № 5905 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 10.01.2022 36,507.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2227 на 10.01.2022 г. от ЛСФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2227 ела,см,бк 171 куб.м. 178 куб.м. 22 куб.м. 143 куб.м. 263 куб.м. 9 куб.м. 786 куб.м.