Процедура № 5906 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 10.01.2022 75,686.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до Кастамону АД - обекти № 2222, 2225, 2226 на 10.01.2022 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2222, 2225, 2226 бк, см, гбр, ела, бб 890 куб.м. 316 куб.м. 58 куб.м. 158 куб.м. 193 куб.м. 33 куб.м. 1648 куб.м.