Процедури

Процедура № 5872 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 21.12.2021
Втора дата
Начална цена 20,807.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2217 на 21.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № 2217
Дървесен вид гбр, бк, здб;
Едра 15 куб.м.
Средна 277 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 37 куб.м.
За огрев 94 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 461 куб.м.