Процедура № 5872 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 21.12.2021 20,807.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2217 на 21.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2217 гбр, бк, здб; 15 куб.м. 277 куб.м. 35 куб.м. 37 куб.м. 94 куб.м. 3 куб.м. 461 куб.м.