Процедура № 5688 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 15.11.2021 14,988.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2158 на 15.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2158 здб, гбр, бк, бб 25 куб.м. 49 куб.м. 3 куб.м. 49 куб.м. 442 куб.м. 5 куб.м. 573 куб.м.