Процедури

Процедура № 5688 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.11.2021
Втора дата
Начална цена 14,988.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2158 на 15.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2158
Дървесен вид здб, гбр, бк, бб
Едра 25 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 49 куб.м.
За огрев 442 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 573 куб.м.