Процедури

Процедура № 5690 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.11.2021
Втора дата
Начална цена 47,539.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2159 на 18.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2159
Дървесен вид см, бб, трп, лст, бк, гбр
Едра 34 куб.м.
Средна 226 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
Технологична 105 куб.м.
За огрев 689 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 1096 куб.м.