Процедури

Процедура № 5682 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 12.11.2021
Втора дата
Начална цена 25,066.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента и до Кастамону АД - обект № 2157 на 12.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2157
Дървесен вид здб, бк, гбр, трп
Едра 1 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 143 куб.м.
За огрев 224 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 376 куб.м.