slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
390 ДЛС Мазалат „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка на резервни части за моторни превозни средства, собственост на „Югоизточно държавно предприятие" ДП Сливен, стопанисвани от ТП ДЛС „Мазалат" по обосо 05.04.2016

Договор обособена поз. I.pdf /06.12.2016/
Договор обособена поз. II.pdf /06.12.2016/
Информация за изпълнен договор по обособена позиция І.pdf /14.07.2017/
Информация за изпълнен договор по обособена позиция ІІ.pdf /14.07.2017/
389 ДЛС Мазалат „„Годишен технически преглед на моторни превозни средства, включително автомобилни газови уредби, стопанисвани от ТП ДЛС „МАЗАЛАТ" 05.04.2016317 ДЛС Мазалат "Избор на интернет доставчик за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" 03.11.2015307 ДЛС Мазалат „Доставка чрез покупка на употребяван колесен трактор, оборудван с товарачна и багерна уредба, за нуждите на ТП „ДЛС Мазалат" 20.10.2015306 ДЛС Мазалат „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП „Държавно ловно стопанство” Мазалат 19.10.2015


293 ДЛС Мазалат „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО” МАЗАЛАТ 06.10.2015


291 ДЛС Мазалат "Избор на доставчик на Интернет за нуждите на ДЛС "Мазалат" 02.10.2015


286 ДЛС Мазалат "Осигуряване на охрана с помощта на СОТ, в обекти - Административни сгради собственост на ДЛС "Мазалат", находящи се в селата Горно Сахране и Александрово" 29.09.2015252 ДЛС Мазалат „Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника в извън гаранционен срок) за н 24.08.2015Информация за изпълнен договор.pdf /07.02.2017/
238 ДЛС Мазалат "Изработка и доставка на формуляри на ЗГ, ЗЛОД и др." ДЛС МАЗАЛАТ 13.08.2015


237 ДЛС Мазалат "Текущ ремонт, извън гаранционна поддръжка и доставка на резервни части за електронни терминали" ДЛС МАЗАЛАТ 13.08.2015
212 ДЛС Мазалат „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДЛС Мазалат" 14.07.2015


211 ДЛС Мазалат „Годишен технически преглед на сухопътни моторни превозни средства, стопанисвани от ТП ДЛС „МАЗАЛАТ" 14.07.2015


208 ДЛС Мазалат Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" 09.07.2015
189 ДЛС Мазалат Извършване на неотложни възстановителни работи по разчистване на последиците от възникнал пожар в Ловен дом с.Трънково, в териториалния обхват на ТП ДДЛС „Мазалат”. 29.06.2015


175 ДЛС Мазалат Информация плащания ТП"ДЛС МАЗАЛАТ" 09.06.2015


плащания мес. юни 2016 г..pdf /19.07.2016/
Плащания м. юли 2016г.pdf /05.08.2016/
Плащания м. август 2016 год..pdf /20.09.2016/
Плащания м. септември 2016г..pdf /20.10.2016/
Плащания м. октомври 2016 г..pdf /15.11.2016/
Плащания м. ноември 2016г..pdf /20.12.2016/
Плащания м.декември 2016 г..pdf /19.01.2017/
Плащания м. януари 2017 год..pdf /20.02.2017/
Плащания м. февруари 2017 год..pdf /20.03.2017/
Плащания м. март 2017 год..pdf /21.04.2017/
Плащания м. април 2017 год..pdf /22.05.2017/
Плащания м. май 2017 год..pdf /13.06.2017/
Плащания м. юни 2017 год..pdf /21.07.2017/
Плащания м. юли 2017 год..pdf /18.08.2017/
Плащания м.август 2017год..pdf /18.09.2017/
154 ДЛС Мазалат Избор на изпълнител на услугата почистване на автомобили / автомивка/, собственост на ТП ДЛС "Мазалат" 22.05.2015134 ДЛС Мазалат „Доставка чрез закупуване на техн.средства за маркиране /боя, спрей и т.н./ за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат” . 29.04.2015
Информация за изпълнен договор.pdf /19.07.2016/
132 ДЛС Мазалат „Авариен ремонт на покривната конструкция на Ловна резиденция с. Трънково”, собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, стопанисвана от ТП ДЛС „Мазалат” , на приблизителна стойност 85 000 лв. без ДДС 22.04.2015130 ДЛС Мазалат Договаряне без обявление Доставка на нови гуми (зимни и летни), в зависимост от нуждите на Възложителя; - Смяна на гуми (нови или собствени на ТП „ДЛС Мазалат”) - демонтаж, монтаж и баланс – извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през 22.04.2015