slide

Процедури | ДЛС Мазалат

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6722 ДЛС Мазалат 18.07.2023 10.08.2023 Процедури по Закона за държавната собственост 25,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3099 ДЛС Мазалат 13.06.2019 0 0 Процедури по Закона за държавната собственост 15,608.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори