Процедури

Процедура № 5873 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 21.12.2021
Втора дата
Начална цена 27,794.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2217-1 на 21.12.2021 год. ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2217-1
Дървесен вид здб, бк, гбр;
Едра 15 куб.м.
Средна 177 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
Технологична 37 куб.м.
За огрев 44 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 311 куб.м.