Процедури

Процедура № 5929 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 08.02.2022
Втора дата
Начална цена 122,905.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата от временен склад от обекти № 2223-1 и № 2224-1 на 08.02.2022 г. от ЛСФ 2022 година.

Данни за дървесината

Обект/и № 2223-1, 2224-1
Дървесен вид см, бк, бб, яв;
Едра 593 куб.м.
Средна 226 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 34 куб.м.
За огрев 50 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Всичко 939 куб.м.