Процедура № 5929 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 08.02.2022 122,905.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата от временен склад от обекти № 2223-1 и № 2224-1 на 08.02.2022 г. от ЛСФ 2022 година.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2223-1, 2224-1 см, бк, бб, яв; 593 куб.м. 226 куб.м. 25 куб.м. 34 куб.м. 50 куб.м. 11 куб.м. 939 куб.м.