Процедури

Процедура № 5697 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 23.11.2021
Втора дата
Начална цена 11,300.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2157-1 на 23.11.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2157-1
Дървесен вид здб, бк, гбр, трп
Едра 1 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 73 куб.м.
За огрев 68 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 150 куб.м.