Процедура № 5697 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 23.11.2021 11,300.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2157-1 на 23.11.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2157-1 здб, бк, гбр, трп 1 куб.м. 2 куб.м. 1 куб.м. 73 куб.м. 68 куб.м. 5 куб.м. 150 куб.м.