Процедура № 5861 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 16.12.2021 107,629.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата от временен склад от обекти № 2203-1, № 2204-1, № 2206-1 и № 2208-1 на 16.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2203-1, 2204-1, 2206-1, 2208-1 см, бб, трп, бк, чб, здб, 485 куб.м. 353 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 853 куб.м.