Процедури

Процедура № 5861 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 16.12.2021
Втора дата
Начална цена 107,629.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата от временен склад от обекти № 2203-1, № 2204-1, № 2206-1 и № 2208-1 на 16.12.2021 г. от ЛСФ 2022 година.

Данни за дървесината

Обект/и № 2203-1, 2204-1, 2206-1, 2208-1
Дървесен вид см, бб, трп, бк, чб, здб,
Едра 485 куб.м.
Средна 353 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Всичко 853 куб.м.