Процедури

Процедура № 5974 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 28.02.2022
Втора дата
Начална цена 97,662.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2229-1, 2230-1, 2231-1 на 28.02.2022 год. ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2229-1, 2230-1, 2231-1;
Дървесен вид здб, бк, цр, гбр, бл;
Едра 74 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 212 куб.м.
За огрев 663 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Всичко 1061 куб.м.