Процедура № 5974 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Мазалат 28.02.2022 97,662.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2229-1, 2230-1, 2231-1 на 28.02.2022 год. ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2229-1, 2230-1, 2231-1; здб, бк, цр, гбр, бл; 74 куб.м. 92 куб.м. 2 куб.м. 212 куб.м. 663 куб.м. 18 куб.м. 1061 куб.м.