slide

Ценоразписи | ДЛС Мазалат

Информация за утвърдените количества дървесина и цени за директна продажба по ценоразпис на физически лица.
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.04.2021 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.03.2021 / ДЛС Мазалат
ценоразпис
Файл
Добавен
16.02.2021 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.01.2021 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.06.2020 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
22.04.2020 / ДЛС Мазалат
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.02.2019 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
22.01.2019 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.12.2018 / ДЛС Мазалат
Цени на дървесина за местно население утвърдени от директора на ЮИДП ДП Сливен.
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.07.2018 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис 2018г.
Файл
Добавен
20.03.2018 / ДЛС Мазалат
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71, ал.1 от НУРВИДГТДС - 2018 г. ТП ДЛС "Мазалат"
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на дървесина за 2016 год.
Файл
Добавен
04.10.2016 / ДЛС Мазалат