slide

Ценоразписи | ДЛС Мазалат

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
26.09.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1, т.7 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
23.08.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТП "ДЛС МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
03.08.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП "ДЛС МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
19.05.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
16.02.2022 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на дървесина на Физически лица.
Файл
Добавен
10.01.2022 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДЛС Мазалат
Информация за утвърдените количества дървесина и цени за директна продажба по ценоразпис на физически лица.
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.04.2021 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.03.2021 / ДЛС Мазалат
ценоразпис
Файл
Добавен
16.02.2021 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.01.2021 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.06.2020 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
22.04.2020 / ДЛС Мазалат
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.02.2019 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
22.01.2019 / ДЛС Мазалат