Процедури

Процедура № 4519 на ДЛС Мазалат

Процедура № 4519 на ДЛС Мазалат от 06.08.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 06.08.2020
Втора дата
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет "Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 36 месеца"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.