Процедура № 4552 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 31.08.2020 15,000.00 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача публично състезание
Предмет "Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 36 месеца"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.