Процедури

Процедура № 4552 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 31.08.2020
Втора дата
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет "Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 36 месеца"

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.