Процедури

Процедура № 5253 на ДЛС Мазалат

Процедура № 5253 на ДЛС Мазалат от 26.04.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 26.04.2021
Втора дата
Начална цена 39,990.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДЛС Мазалат

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.