Процедура № 5689 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 15.11.2021 25,106.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2158-1 на 15.11.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2158-1 здб, гбр, бк, бб 25 куб.м. 49 куб.м. 3 куб.м. 49 куб.м. 188 куб.м. 5 куб.м. 319 куб.м.