Процедури

Процедура № 5689 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.11.2021
Втора дата
Начална цена 25,106.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2158-1 на 15.11.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2158-1
Дървесен вид здб, гбр, бк, бб
Едра 25 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 49 куб.м.
За огрев 188 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 319 куб.м.