Процедура № 5691 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 18.11.2021 49,920.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2159-1 на 18.11.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2159-1 см,бб,трп,лст,бк,гбр 34 куб.м. 226 куб.м. 23 куб.м. 105 куб.м. 239 куб.м. 19 куб.м. 646 куб.м.