Процедури

Процедура № 5691 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 18.11.2021
Втора дата
Начална цена 49,920.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обекти № 2159-1 на 18.11.2021 год. ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2159-1
Дървесен вид см,бб,трп,лст,бк,гбр
Едра 34 куб.м.
Средна 226 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
Технологична 105 куб.м.
За огрев 239 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Всичко 646 куб.м.