Процедури

Процедура № 621 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 22.12.2016
Втора дата
Начална цена 19,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание по чл. 20 ал. 2 т.2 от ЗОП
Предмет „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други включително и техника в извънгаранционен срок/ за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.