Процедури

Процедура № 716 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 27.02.2017
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Дългосрочни договори
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за провеждане на явен търг за предварителна продажба на добита дървесина по сортименти от обект 1701 и 1702

Данни за дървесината

Обект/и № 1701 и 1702
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.