Процедури

Процедура № 835 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 14.03.2017
Втора дата
Начална цена 25,130.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание по чл. 20 ал. 2 т.2 от ЗОП
Предмет Доставка чрез покупка на железарски и строителни материали, необходими за основен ремонт на производствени съоръжения във Фазаново стопанство на с. Трънково

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.