Процедури

Процедура № 908 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 25.04.2017
Втора дата
Начална цена 6,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет Доставка на хранителни стоки и напитки за нуждите на ловния туризъм в ТП ДЛС Мазалат.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.