slide

Годишен план за ползване на дървесина | ДЛС Мазалат

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2024Г. НА ТП "ДЛС МАЗАЛАТ"
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДЛС Мазалат
ГП за ползване на дървесина 2023
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Мазалат
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2023Г. НА ТП "ДЛС МАЗАЛАТ"
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДЛС Мазалат
Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДЛС Мазалат
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДЛС Мазалат
Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г.
Файл
Добавен
16.11.2020 / ДЛС Мазалат
Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДЛС Мазалат
Годишен план за ползване на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДЛС Мазалат
Годишен план да ползване на дървесина за 2017 година
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДЛС Мазалат